Stiftelser för utdelning till föreningar i Jönköping

Här läser du mer om stiftelser som finns att söka bidrag ur för föreningar eller andra som verkar inom f.d. Jönköpings stad.

Jubileumsfonden

Fonden syftar till att främja och stötta idrott och fysisk träning för personer med funktionsnedsättning. Föreningar i Jönköpings kommun kan söka bidrag ur Jubileumsfonden.

Fonden instiftades av Jönköpings kommun i samband med 700-års jubileet 1984.

Utdelning ur Jubileumsfonden sker årligen i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Ansök senast: 9 mars 2024.

1876-års Brännvinsbolagsfond

Anslag delas ut till något för Jönköpings kommun allmännyttigt ändamål.

1876-års Brännvinsbolagsfond delas ut vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats.

Nästa ansökningsperiod: Utdelning sker under år 2026.

Korsellska testamentsmedlen

Bidrag delas ut till ideella intressen/föreningar i f.d. Jönköpings stad för allmännyttiga ändamål. Ideella föreningar med humanitära syften kan ha ett visst företräde. Bidrag kan inte delas ut till föreningar med politisk inriktning.

I ansökan ska det framgå vad bidraget ska användas till och även en beskrivning av er verksamhet.

Korsellska testamentsmedlen har utdelning vart tionde år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Nästa ansökningsperiod: Utdelning sker under år 2028.

Makarna Carl Wennbergs donation

Anslag delas ut till något för Jönköpings kommun enligt följande:

  • Välgörenhetsinrättningar
  • Åtgärder som gynnar sundhet och hälsovård
  • Främjande och underlättande för industri och handel
  • Anläggande och försköning av allmänna platser
  • Undervisningsåtgärder av alla slag

Makarna Carl Wennbergs donation har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Nästa ansökningsperiod: Utdelning sker under år 2026.

Arvid Östbergs donation

Anslag delas ut till något för f.d. Jönköpings stad nyttigt ändamål.

Arvid Östbergs donation har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats.

Nästa ansökningsperiod: Utdelning sker nästa gång under år 2026.

KONTAKT

Senast granskad/publicerad: