God man, förvaltare och förmyndare

Här finns information om god man, förvaltare och förmyndare och hur alla människor kan få samma möjligheter oavsett egen förmåga med hjälp av en ställföreträdare.

Tre personer vid ett bord som ler mot varandra.