Kålgårdens äldreboende

Kålgårdens äldreboende - entrén. Ett gult hus.

Kålgårdens äldreboende med hemtjänst är centralt belägget intill Munksjön och Jönköpings city. Äldreboendet har både permanenta platser och korttidsboende.

Trygghet och delaktighet

Vi arbetar efter ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi ser till det friska och de möjligheter och resurser som finns hos varje person. Det du kan och vill göra själv ska du också göra själv.  Målet är att du ska ha en meningsfull dag så att du får leva ett värdigt liv och få känna välbefinnande. All omsorg utformas efter den boendes behov, önskningar och förutsättningar.

Personalen träffas regelbundet i team, alla med sin specifika kunskap som medverkar till en helhetsbild av den boende. Utgångspunkten är den nationella värdegrunden som lägger stor vikt vid att du som bor på Kålgårdens äldreboende ska uppleva trygghet, delaktighet och meningsfullhet.

Fritid och meningsfullhet

Att du ska få uppleva en meningsfull tillvaro utifrån dina egna intressen är viktigt. Tillsammans med kontaktpersonen skapas möjligheter för egentid, t.ex. utflykter och aktiviteter som du själv önskar.

På entréplan finns aktivitetslokaler för gemensamma aktiviteter. Exempel på aktiviteter är gymnastik, boule, tidningsläsning, musikunderhållning, tipspromenad, gudstjänst och filmvisning.

Brukarinflytande

För att ni som hyresgäster ska kunna ha inflytande på det som händer på boendet ska en dialog föras med er. Då träffas personal och hyresgäster för att samtala och samråda kring hur bland annat verksamheten bedrivs, vilken mat som serveras, vilka aktiviteter och utflykter som önskas med mera. Era behov och intressen ska tas tillvara.

På Kålgårdens äldreboende träffas de boende med enhetschef, terapibiträde och omvårdnadspersonal en gång per halvår. Vi kallar det hyresgästträff.

Restaurangen

På boendet finns en restaurang dit alla är välkomna för lunch.

Mat, matsedlar och restauranger inom äldreomsorgen

Fakta om Kålgårdens äldreboende

 • Det finns 49 lägenheter
 • Hushållsel ingår inte
 • Internet ingår inte, teckna eget abonnemang
 • Folkbokföring: Vi rekommenderar att du folkbokför dig på Västra Holmgatan 10-12, Jönköping
 • Möbler: Vid behov erbjuds du höj- och sänkbar säng. Det finns kökspentry med kyl samt uttag för t.ex. kaffebryggare
 • Förråd finns till varje lägenhet. Förråden är märkta med lägenhetsnummer. Du ansvarar själv för låsningen av förrådsdörren
 • Hyresvärd: Hyreskontrakt skrivs av tekniska kontoret (Jönköpings kommun) som också fastställer hyran
 • Måltider ingår inte
 • Restaurang finns
 • Besöksparkering finns inte
 • Gästsäng finns

Inflyttningstips

Du möblerar din lägenhet som du tycker är trivsamt.

 • Möbler (säng finns vid behov)
 • Gardiner och gardinstänger
 • Lampor. Tänk på att en god belysning är viktig och att alla sladdar och kontakter är jordade. 
 • Sängkläder (istoppstäcken, flera kuddar, filt, flera påslakan, flera underlakan, flera örngott, sängöverkast)
 • Handdukar (några badlakan samt flera mindre handdukar)
 • Husgeråd efter behov
 • Övrig inredning

Viktigt att tänka på

 • Adressändring
 • Du har själv ansvar för din ekonomi och för de pengar och värdesaker som du förvarar i lägenheten. Om du själv inte kan sköta det praktiska kring ekonomin har du möjlighet att ansöka om god man hos Överförmyndarnämnden i Jönköpings kommun.
 • Om du har stora omsorgsbehov kan vi ibland föreslå vissa förändringar av t.ex. möblering för att kvalitetssäkra att du får en säker och trygg omsorg. Det är ditt hem och vi samråder alltid med dig om hur du vill ha det innan förändringar eller anpassningar görs.
 • Det är önskvärt att anhöriga eller andra närstående följer med vid planerade läkar- eller tandläkarbesök.

Övergripande information om att bo på äldreboende och om äldreomsorgens värdegrund

KONTAKT

Kålgårdens äldreboende
Västra Holmgatan 10–12
553 23 Jönköping

Bodil Käll
Enhetschef
Telefon 036-10 71 11

Johanna Pettersson
Enhetschef
Telefon 036-10 77 35

Sjuksköterskeexpedition
Telefon 036-10 71 13
Processamordnare
Telefon 036-10 71 63

Plan 1
Telefon 0705-53 18 07
Plan 2
Telefon 0703-22 86 22
Plan 3
Telefon 0761-03 08 08

Hitta hit

Senast granskad/publicerad: