Korttidsplats på ett äldreboende

Här finns information om korttidsplats på äldreboende, en tillfällig plats du kan söka när du inte kan bo hemma.

Korttidsplats är en behovsprövad insats som du kan ansöka om vid tillfällen då du inte kan bo hemma, exempelvis efter en sjukhusvistelse. Korttidsplatsen kan vara på ett äldreboende eller på en rehabiliteringsenhet. Här vistas du tills du kan bo hemma igen.

Så här ansöker du

Är du behov av en korttidsplats på ett äldreboende eller en rehabiliteringsenhet ska du kontakta biståndshandläggare via kontaktcenter tfn: 036-10 50 00.

Avgifter för korttidsplats:

Avgift för korttidsplats

Avlösning i form av korttidsvistelse

Ger du dagligt stöd och hjälp i hemmet till en person som är 65 år eller äldre? Då kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse. Läs mer via länkar nedan.

Avlösning i form av korttidsvistelse

Senast granskad/publicerad: