Dagverksamhet för äldre

Här kan du som vill ha social gemenskap och meningsfull sysselsättning få information om dagverksamhet för äldre.

På en dagverksamhet får du social samvaro och aktiviteter i en trygg miljö. Vi vill att du som besöker oss ska känna välbefinnande och uppleva dagen som meningsfull.

Den sociala samvaron upplevs av många som mycket värdefull. Du är med och påverkar innehållet. Det kan till exempel vara samtal, sång, musik, promenader, spel, lättare gymnastik, skapande aktiviteter eller högläsning.

Det är kostnadsfritt att delta i verksamheten. Däremot får du betala för resor, måltider och för eventuellt pyssel/hantverk som du tar med hem.

Dagverksamhet kan även fungera som avlösning för anhörig/närstående som vårdar dig.

Vi skriver en genomförandeplan tillsammans. Den beskriver vad du har för intressen och vad du behöver för stöd när du är hos oss.

Två inriktningar på våra dagverksamheter

Dagverksamhet med demensinriktning:

För dig med demenstillstånd som har behov av stöd, stimulans och social gemenskap. Aktiviteterna utformas utifrån dina individuella behov och förmågor. Vi fikar och äter lunch tillsammans.

Dagverksamhet med social inriktning:

För dig som behöver mer stöd för att kunna delta, än vad du kan få på äldreomsorgens öppna träffpunkter. Hos oss får du social gemenskap och meningsfull sysselsättning utifrån dina behov.

Transport till dagverksamhet

Om du behöver skjuts till dagverksamheten sker det oftast med färdtjänst. Om du inte har beviljad färdtjänst är det bra om du ansöker hos Länstrafiken så snart som möjligt eftersom det kan dröja innan du får ett beslut.

Färdtjänst, Länstrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakta Länstrafiken:
Telefon 0771-68 06 80

Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.30-12.

Avslut av dagverksamhet

En biståndshandläggare följer upp beslutet om dagverksamhet. Om ditt behov har förändrats så omprövar vi beslutet.

Ibland avslutas beslutet. Detta kan ske när du har förlorat förmågan att delta i det sociala sammanhanget. Det kan också ske när det inte går att säkerställa att insatsen är av god kvalitet för dig som besökare.

Dagverksamhet kan läggas vilande om du inte kan komma regelbundet. Det kan vara att du är längre vistelse på sjukhus, korttidsvistelse eller annat.

Flyttar du till särskilt boende avslutas alltid besöken på dagverksamheten.

Ansök om dagverksamhet

Dagverksamhet är en behovsprövad insats för dig som är äldre. Du behöver alltså ansöka om att få vara på en dagverksamhet.

När du har ansökt och fått erbjudande om dagverksamhet kontaktar vi dig. Du blir inbjuden till studiebesök eller så träffas vi hemma hos dig. Vi förväntar oss att du regelbundet börjar besöka dagversameten inom en vecka efter att vi har träffats,

Alla som arbetar på dagverksamheterna har tystnadsplikt och får inte föra information vidare till annan utförare utan ditt medgivande.

För att ansöka om dagverksamhet kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: