Hemtjänst och annan hjälp i hemmet för äldre

Här får du veta vad hemtjänst innebär och hur du ansöker. Det finns också information om trygghetslarm och enklare insatser i hemmet.

GVårpersonal och äldre person som är glada.