Oro för äldre personer, orosanmälan

Här finns information om hur du gör för att anmäla att du är orolig för en äldre person, över 65 år.

Om du känner oro för en äldre person kan du kontakta en biståndshandläggare för att göra en orosanmälan.

Om en biståndshandläggare bedömer att de ska kontakta personen du uttryckt oro för, behöver du uppge kontaktuppgifter till personen, till exempel adress eller telefonnummer. Vi behöver de uppgifterna för att kunna kontakta personen och informera om vilka stödinsatser som finns.

Stödinsatserna är frivilliga, så personen vi kontaktar väljer själv om hen vill ha det stöd vi föreslår.

Vi har sekretess så du får ingen återkoppling

Eftersom biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar under sekretess kan de inte berätta för dig hur de har gått vidare med din orosanmälan. Därför får du ingen återkoppling efter att du gjort en orosanmälan.

Vill du vara anonym?

Om du vill vara anonym när du anmäler oro för en person ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar biståndshandläggaren. Om du uppger ditt namn måste biståndshandläggaren oftast berätta för personen vem det är som har gjort anmälan.

KONTAKT

Biståndshandläggare i äldreomsorgen
Telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: