Stöd för dig som har en anhörig som har problem med alkohol, droger eller spel

Här hittar du som anhörig till en person med beroende information om vilket stöd du kan få.

Lever du, eller har du levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Då finns det rådgivning, information och kunskap för dig som är anhörig.

Vi erbjuder dig samtal med olika teman. Samtalen kan ges enskilt eller som föräldrasamtal, familjesamtal eller anhöriggrupp för dig över 18 år. Möjlighet till rådgivning finns även för dig som är vän, arbetskamrat eller har en liknande relation. 

Att vara anhörig

Hela familjen drabbas när någon i familjen har problem med exempelvis alkohol. Övriga familjemedlemmar tar ibland ett alltför stort ansvar för den som missbrukar.

Som anhörig är det vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor. Du kan också drabbas av oro, stress, ilska, nedstämdhet och sömnstörningar.

Hos oss får du information och kunskap om att du som anhörig inte har orsakat beroendet. Du kommer öka insikten om din situation och du får möjlighet att sätta gränser för dig själv och andra. Samtidigt ökar din medvetenhet kring de beteenden och attityder som du kan ha anpassat dig till.

Kostnadsfri hjälp

Det är kostnadsfritt för dig som bor i Jönköpings kommun att ha kontakt med anhörigstöd.

KONTAKT

Anhörigstöd

Telefon: 0724-51 18 75

E-post: anhorigstodvuxna@jonkoping.se

Telefontider:
måndag–fredag kl. 8–17
(svarar vi inte så lämna ett meddelande så ringer vi upp).

Besöksadress:
Kapellgatan 4
553 17 Jönköping

Senast granskad/publicerad: