Barn och unga som är anhöriga

Här finns information till dig som är under 18 och som vårdar, stöttar eller hjälper någon i din närhet.

Är du under 18 år och stöttar eller hjälper någon i din närhet? Finns det någon du är orolig för? Det kan vara ett syskon, en förälder, en kompis eller någon annan som är sjuk, har en funktionsnedsättning, ett missbruk eller beroende.

Det är inte ovanligt att i så fall känna ett stort ansvar, få svårt att koncentrera sig, känna sig mindre viktig eller ensam. Det kan vara skönt att få prata med någon utanför sin familj eller kanske möta andra i liknande situation. Det är viktigt att du som barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull.

Enskilda samtal

Enskilda samtal är för dig mellan 7-18 år. I samtalet får du möjlighet att prata med någon utanför familjen om dina frågor, hur du mår och hur du har det.

Hur funkar det? Först får du mer information om hur samtalen kan gå till, så att du kan bestämma själv om det är något du vill. Sen fortsätter samtalen - det kan bli ett eller flera. Du bestämmer vad du vill prata om, och om du vill ha med någon på samtalen.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss via e-post: anhorigstod.funktionshinder@jonkoping.se

Stöd för dig som är under 18 år och känner någon som har problem med alkohol, droger eller spel

Om du är barn eller tonåring (under 18 år) och har problem med att din förälder eller någon annan du känner dricker för mycket, använder andra droger eller har spelproblem så kan du kontakta vår verksamhet Råd och Service. Ta gärna hjälp av någon vuxen som du har förtroende för när du ska ta kontakt.

Kontakt: Råd och Service via kontaktcenter, 036-10 50 00

Familjebehandling

Familjebehandling ger stöd till barn och ungdomar (6-15 år) som har en familjemedlem som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller mediciner. Vi erbjuder åldersanpassade grupper med teman som ger barn och ungdomar möjlighet att umgås och prata med andra som har liknande erfarenheter. Gruppen träffas en eftermiddag i veckan under 10-12 veckor. Vi erbjuder även föräldrasamtal och familjesamtal.

Ansökan till grupp kan göras via mejl barngrupper@jonkoping.se Dina föräldrar behöver godkänna att du deltar i grupp.

Digitala gruppträffar

Går du på högstadiet eller gymnasiet och har någon i din omgivning, en förälder, ett syskon, vän eller annan nära person som är allvarligt sjuk, mår psykiskt dåligt eller har en funktionsnedsättning? Vi erbjuder digitala grupper för dig som vill träffa andra i liknande situation.

I gruppen träffas vi och pratar om hur vi kan hantera svåra situationer, känslor och tankar. Vi provar på olika sätt att hantera stress och oro och funderar tillsammans på vad som känns viktigt i livet. Syftet är att du efter träffarna ska känna dig stärkt. Vi utgår från ett material som heter MeWe och det är en modell för att stötta ungdomar mellan 15-17 år som lever i familjer/miljöer med ohälsa. Läs mer om MeWe under rubriken Länkar.

Innan gruppstart vill vi gärna träffa dig digitalt vid ett tillfälle. Då får du också veta lite mera om gruppen. Det kostar inget att vara med.

Grupper startas löpande.

Intresseanmälan: Skicka dina kontaktuppgifter till oss via e-post: anhorigstod.funktionshinder@jonkoping.se

Digitalt gruppstöd

Bris (barnens rätt i samhället) erbjuder gruppstöd online för dig som är 15–18 år, som har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Gruppen kallas Grubbel och är en kurs på nätet där du kan chatta med andra som har liknande upplevelser. I gruppen får du information och tips som kanske kan göra vardagen enklare. Totalt är det åtta träffar på en och en halv timme åt gången. Grupperna startar löpande under hela vårterminen och höstterminen.

Anmälan och andra frågor
Telefon: 116 111
E-post: gruppstod@bris.se

KONTAKT

Sofie Melkner
Samordnare Barn som anhöriga

Telefon: 036-10 23 38

E-post: sofie.melkner1@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: