Kontaktfamilj för barn

Här finns information om kontaktfamilj för ditt barn och hur du och ditt barn går till väga för att ansöka om hjälp av andra vuxna.

Det kan handla om att ni inte har så stort nätverk eller att ditt barn har behov som du inte fullt ut kan tillgodose. Det vanligaste är att barnet bor hos kontaktfamiljen en helg var tredje eller fjärde vecka.

Vem får bli kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är en familj eller ett par, med eller utan barn, som i sitt hjärta och i sin bostad har plats och intresse att finnas till för ett annat barn eller ett syskonpar. De kan bo i stan, på en mindre ort eller på landet.

Alla kontaktfamiljer utreds först av socialtjänsten som bl.a. kollar familjen i social- och polisregister innan de godkänns. Du som förälder kan komma med eget förslag på en kontaktfamilj.

Hur går det till när ditt barn får en kontaktfamilj?

När du av socialtjänsten har fått beviljat att få en kontaktfamilj försöker socialtjänsten hitta en familj som passar just ditt barn. Du får sedan tillsammans med socialsekreteraren träffa familjen. ”Stämmer” det då så påbörjas en inskolning av barnet. Kontaktfamiljen får ett uppdrag som kan handla om att finnas till för, stödja, göra något kul ihop med barnet..

Minst var sjätte månad träffas sedan kontaktfamiljen, du, barnet och socialsekreteraren för att följa upp hur det går.

Senast granskad/publicerad: