Kontaktperson för barn och ungdomar

Här får du information om att ansöka om kontaktperson till ditt barn/ungdom som behöver stöd av en annan vuxen.

Det kan t.ex. handla om att ditt barn är ensamt och behöver få hjälp med att hitta ett fritidsintresse, eller att ditt barn behöver någon annan vuxen att prata med.

Vem får bli kontaktperson?

En kontaktperson är en vuxen som har tid och utrymme att finnas till hands för ett barn eller ungdom.

Alla som anmäler sitt intresse av att bli kontaktperson utreds av socialtjänsten, som bl.a. kollar social- och polisregister. Du kan komma med eget förslag på kontaktperson.

Hur går det till när ditt barn får en kontaktperson?

När du av socialtjänsten fått beviljat att få en kontaktperson försöker socialtjänsten hitta en person som passar just ditt barn. Du och ditt barn får sedan tillsammans med socialsekreteraren träffa personen, och om det stämmer mellan er får ni sedan träffas ett par gånger på prov.

Kontaktpersonen får ett uppdrag som beskriver vad han/hon och ditt barn ska göra då de ses. Det vanligaste är att barnet/ungdomen och kontaktpersonen träffas ett par timmar varje vecka.

Minst var sjätte månad träffas sedan socialsekreteraren, du, ditt barn och kontaktpersonen för att följa upp hur det går.

Senast granskad/publicerad: