Ungdomsbehandling

Här finns information om ungdomsbehandling, för dig i åldern 16-22 år och för din familj.

Vi ger dig stöd inom olika områden, såsom familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

För att du ska få stöd från Ungdomsbehandling behövs en utredning och ett beslut av en socialsekreterare, eller att du har kontaktat Råd och service.

Ungdomsbehandlingens mål

Målet är att dina livsvillkor förbättras kring skola/arbete, fritid, hälsa och relationer.

Behandling

Tillsammans lägger vi upp behandlingsinsatsen utefter dina behov. Insatsen pågår som längst i sex månader. Våra träffar kan ske antingen i våra lokaler på Kapellgatan 2 eller i andra miljöer där du känner dig bekväm. Planeringen kring hur ofta vi ska träffas görs upp med dig/din familj och socialsekreterare.

Familj och nätverk

Ungdomsbehandlarna kan förutom dig även träffa din familj och annat nätverk. Det finns dessutom möjlighet för dina föräldrar att få egen rådgivning.

Personal

På Ungdomsbehandling är vi åtta ungdomsbehandlare, en chef och en samordnare. All personal har utbildning inom den sociala sektorn. Flera av oss har vidareutbildning i samtalsmetodik, familjeterapi, alkohol- och drogbehandling, kognitiv beteendeterapi, nätverksarbete m.m.

Kostnadsfri behandling

Behandlingen är kostnadsfri och ges som bistånd genom socialsekreterare eller via Råd och Service.

Senast granskad/publicerad: