Ungdomsvård och ungdomstjänst

Här finns information om att vad det innebär att dömas till ungdomsvård och ungdomstjänst efter ett brott.

Det är socialtjänsten som föreslår domstolen att du som är 15-20 år ska dömas till ungdomsvård. Det är även socialtjänsten som gör bedömningen om du är lämplig för ungdomstjänst.

Om du är 15-17 år är det vanligast att du döms till ungdomsvård/-tjänst i socialtjänstens regi.

Om du är 18-20 år kan du få ungdomsvård/-tjänst genom socialtjänsten men vanligast är att det är i kriminalvårdens regi.

Ungdomsvård

Du som har blivit dömd till ungdomsvård får samtala med en samordnare på Vändpunkten (i vissa fall behandlare på till exempel Ungdomsbehandling/Familjebehandling). Det är ditt vårdbehov som styr innehållet i samtalen.

För att det ska bli aktuellt med ungdomsvård ska du vara i behov av stöd från socialtjänsten, du ska ha ett "särskilt vårdbehov". Syftet med stödet ska vara att motverka att du "utvecklas ogynnsamt" (32 kap 1 § första stycket BrB). För att bli dömd till ungdomsvård behöver du och din/dina vårdnadshavare samtycka till vården.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst innebär dels oavlönat arbete, dels ett mindre antal samtal kring exempelvis brottet och din livssituation (det kallas för "annan särskild anordnad verksamhet"). Antalet timmar som domstolen dömer dig till varierar mellan 20-150 timmar. Påföljden ska bedömas lämplig i förhållande till din person och övriga omständigheter.

Vändpunkten erbjuder arbetsplatser där du kan göra ungdomstjänsten, men du kan även komma med egna förslag.

Ungdomstjänst i kombination med ungdomsvård

Du kan bli dömd till enbart ungdomsvård eller ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst. Kombinationen får du om ungdomsvården inte anses vara tillräckligt omfattande i förhållande till brottet som du har begått och dess straffvärde.

Senast granskad/publicerad: