Faderskap eller föräldraskap för nyblivna föräldrar

Här finns information från familjerätten om hur ni som nyblivna föräldrar men inte gifta gör för att fastställa föräldraskapet.

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn för att barnet ska få juridiska rättigheter. Det får barnet först när föräldraskapet är undertecknat. Juridiska rättigheter handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv samt rätt till den andra förälderns efternamn.

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Ogifta nyblivna föräldrar kan bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats de första 14 dagarna efter att barnet har fötts. Det går också att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Bekräfta att du blivit förälder (Skatteverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

För att använda e-tjänsten krävs att:

  • Du är 18 år gammal.
  • Ni föräldrar är eniga om att barnet är ert gemensamma.
  • Ni ska vara folkbokförda i Sverige.
  • Du har en e-legitimation och mobilt Bank-ID.

Om ni inte uppfyller någon av dessa regler är det Individ- och familjeomsorgsnämnden som har ansvaret och du kontaktar familjerätten.

Vad händer efter 14 dagar?

Efter 14 dagar går utredningsansvaret över till familjerätten att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Du kontaktas via brev.

Särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar kan välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel.

KONTAKT

Familjerätten

E-post: familjeratten@jonkoping.se

Besöksadress:
Huskvarna stadshus
Rumlaborgsgatan 1
Huskvarna

Postadress:
Familjerätten
Box 1002
561 24 Huskvarna

För frågor i familjerättsliga ärenden
Telefon: 036-10 52 36

Telefontid:
Måndag och tisdag kl. 13–15
Torsdag och fredag kl. 8 –10

Under sommarveckorna 26–33 är telefontiden kl. 8–9.30 varje vardag.

Bokning av faderskap/föräldraskapsbekräftelse
Telefon: 036-10 53 79

Senast granskad/publicerad: