Fältgruppen, för dig som förälder eller annan viktig vuxen i en tonårings liv

En vuxen och en ungdom sitter på ryggstödet till en parkbänk. Bägge är mörkt klädda. Den vuxne har en jacka som det står Fältgruppen Jönköpings kommun på på ryggen. I bakgrunden ser man en rosafärgad himmel och en horisont med kullar och en sjö.

Här finns information om du som förälder har en tonåring som behöver en vuxen att prata med eller om du som tonårsförälder behöver extra stöd.

Detta kan Fältgruppen göra

Fältgruppen kan vara ett stöd både för dig som är ung (11-18 år) och för dig som är förälder eller annan viktig vuxen till en tonåring.

Du kan till exempel vända dig till Fältgruppen om du som är ung behöver någon som lyssnar på dig, när du som förälder till en tonåring behöver någon att bolla tankar med eller om du är orolig för någon annan som är ung, kanske en kompis. Om vi inte kan stötta dig så hjälper vi dig till stödet du söker.

Vi ser om vi kan hitta en gemensam väg framåt

Gemensamt kan vi komma fram till hur vi tillsammans kan hjälpa både dig som ung och dig som förälder.

Exempelvis kan vi hjälpa till med:

  • Enskilda samtal
  • Aktiviteter för unga i syfte att bibehålla en god hälsa eller för att bryta en ogynnsam utveckling
  • Klassrumsbesök på din skola
  • Grupper för tonårsföräldrar i Vägledande samspel

Uppsökande arbete

Vi finns i din tonårings närområde och har ofta god kännedom om hur det är att vara tonåring.

Om vi känner oro för en tonåring så har vi till uppgift att i tidigt skede uppmärksamma föräldrar. Tillsammans ser vi om vi kan göra något för att minska oron.

Fältgruppen arbetar förebyggande och med tidiga insatser

Vi som arbetar i Fältgruppen kallas för fältsekreterare eller fältare. En av våra arbetsuppgifter är att finnas till för tonåringar, oavsett vart de fysiskt befinner sig. Det innebär att vi arbetar dagtid men även en del kvällar, helger och ofta vid olika evenemang eller under skollov. Vi finns som stöd för de som vill och behöver. För unga ska inte behöva riskera att fara illa eller må dåligt.

Vi har hela kommunen som arbetsplats

Fältgruppen har hela Jönköpings kommun som arbetsområde. Varje fältsekreterare arbetar mot varsitt område som ofta är kopplat till de kommunala skolornas upptagningsområden.

Fältgruppen har en nära samverkan med skolornas elevhälsa och skolpersonal, fritidsgårdar, polis och andra ungdomsaktörer. En av våra viktigaste samverkanspartners är föräldrar, som förälder kan en till exempel träffa oss på något av högstadiets föräldramöten.

Kontakta oss

Du når oss via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00. Be att få prata med fältsekreteraren som arbetar i ditt område.

Uppsökstelefonen är kopplad om det finns en fältare i tjänst. Till denna kan du ringa om du är orolig, inte får tag på din kontaktfältare eller har tips på platser vi kan besöka under våra uppsökspass,

Följ oss gärna på sociala medier: @faltgruppenjkpg

Är du orolig för din tonåring som rör sig på stan?

Läs våra tips om vad du kan göra som förälder om du känner dig orolig för din tonåring som rör sig på stan.

Tips till föräldrar som har ungdomar som rör sig på stan

KONTAKT

Fältgruppen
Barnarpsgatan 36, 2 v
553 16 Jönköping
Uppsökande arbete tfn 076-846 16 46

Senast granskad/publicerad: