Föräldracafé NPF

Här finns information om vårt föräldracafé för föräldrar som lever i en NPF- familj eller i en familj med liknade utmaningar.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några exempel är adhd, autism och Tourettes syndrom. Vårt föräldracafé är till för föräldrar i familjer där NPF finns hos någon och/eller några i familjen, eller i familjer med liknande utmaningar.

Vårt föräldracafé har fokus på samtal och erfarenhetsutbyte. Vi kommer även fika tillsammans. Det finns också utrymme att önska tema, vi har under våren haft tema som exempelvis svår trots, vara förälder med NPF, konsten att se det som fungerar, att vara förälder till hemmasittare.

Träffar under hösten 2023

Vi träffas sista torsdagen varje månad:
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november

Vi startar kl. 17:30 med fika och avslutar ca 19.30.

Adress: Västra storgatan 27c (porttelefon föräldrastöd)

Anmälan:

Du anmäler dig till Lotta, Rebecca eller Frida.

liselotte.tranell-wendel@jonkoping.se
Telefon: 036-10 29 04

rebecca.boson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 39 76

frida.ohgren@jonkoping.se
Telefon: 036-10 60 55

För att vi ska kunna planera träffarna på ett bra sätt, vill vi att du anmäler dig för hela terminen.

Senast granskad/publicerad: