Föräldracafé på Råslätt och Öxnehaga

Här hittar du information om föräldracaféer på Råslätt och Öxnehaga. Kom och träffa andra föräldrar, fika och prata om föräldraskapets glädje och utmaningar.

Träffar

Tema: Ramar och rutiner
5 september kl 17-19 Råslätt (Flexkontoret Stadsgården)
19 september kl 17-19 Öxnehaga (Hyresgästföreningslokalen Punkten)

Tema: Berättelser och lärande
3 oktober kl 17-19 Råslätt (Flexkontoret Stadsgården)
17 oktober kl 17-19 Öxnehaga (Hyresgästföreningslokalen Punkten)

Tema: När mitt barn inte mår bra
31 oktober kl 17-19 Råslätt (Flexkontoret Stadsgården)
14 november kl 17-19 Öxnehaga (Hyresgästföreningslokalen Punkten)

Tema: Goda relationer i familjen
28 november kl 17-19 Råslätt (Flexkontoret Stadsgården)
12 december kl 17-19 Öxnehaga (Hyresgästföreningslokalen Punkten)

Senast granskad/publicerad: