Föräldragrupp för dig som är ny adoptivförälder

Här kan du som ny adoptivförälder hitta information om föräldragrupper där du kan träffa och dela erfarenhet och kunskap med andra nyblivna adoptivföräldrar.

Vi erbjuder två grupper per år med start första veckan i oktober och april.

Grupperna erbjuds på Familjecentralerna.

Vi träffas i två timmar med olika teman vid varje tillfälle.

Anmälan och information

Sara Gardell
Kurator, Rosenlund Familjecentral

Telefon: 036-10 26 21

Elin Sigblad
Kurator, Öxnehaga Familjecentral

E-post: elin.sigblad@jonkoping.se

Telefon: 036-10 25 35

Lena Skoghäll
Förskolepedagog, Jönköpings (hela länet) öppna förskola för föräldrar som har adoptivbarn

Telefon: 036-10 55 10

Du kan också kontakta din BHV-sjuksköterska.

Senast granskad/publicerad: