Föräldragrupp för dig som lever i regnbågsfamilj

Fyra huvuden som syns i marginalen. Bakgrunden är randig i regnbågsflaggans färger. Text: Förälder JKPG.

Här finns information om föräldra- och barnträffar för alla som lever i en regnbågsfamilj.

Vi erbjuder gemenskap och lek, fika och diskussioner kring föräldraskap och HBTQ-frågor.

Planerade träffar under hösten 2023

Tid: Onsdagar ojämna veckor från och med vecka 35 kl. 15.30–17.00
Plats: Västers familjecentral, Västra Storgatan 10, Jönköping

Kontaktperson

Stephanie Marckwort
Kurator Familjecentral
Telefon: 036-10 27 71
E-post: stephanie.marckwort@jonkoping.se

Föräldragrupp för regnbågsfamiljer är en del av Jönköpings kommuns föräldraskapsstöd och sker i samverkan med Region Jönköpings län.

*Regnbågsfamiljer används idag främst för att benämna HBTQ-personers familjer, alltså familjer där en eller flera individer definierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Regnbågsfamiljer utgör inte någon enhetlig kategori utan rymmer ett brett spektrum av familjekonstellationer.

 

Senast granskad/publicerad: