Föräldrautbildning, AFFEKT

Här finns information som riktar sig till dig som har barn 6-12 år och som upplever att du behöver stöd i ditt föräldraskap.

Utbildningen riktar sig till dig som vill skaffa dig en djupare förståelse för ditt barns beteende och lära dig nya sätt att förebygga konflikter samt hantera explosiva utbrott i stunden.

Utbildningen innefattar föreläsningar och diskussioner, både familjevis, samt i små- och helgrupp. En viktig del i utbildningen är det arbete man gör hemma mellan träffarna.

  • Antal träffar: 5
  • Plats: Barn och ungdomshälsans lokaler i Huskvarna vårdcentrum

AFFEKT startar kontinuerligt.

Mer information

En väg in, barn och unga, psykisk hälsa, Region Jönköpings län
Telefon: 010-241 10 30

Senast granskad/publicerad: