Trygghetscirkeln, förbättrar relationen till ditt barn

Här finns information om trygghetscirkeln - ett föräldraträningsprogram som förbättrar relationen mellan dig och ditt barn.

Trygghetscirkeln är ett föräldraträningsprogram som i åtta steg utvecklar och stärker din förmåga att förstå och hantera ditt barn, och därigenom förbättra er relation. Programmet har hjälpt tusentals föräldrar till en tryggare relation med sina barn.

Vardagliga exempel

Vi vuxna har ju som bekant inte alltid så lätt för att förstå oss på våra barn, vad de vill och behöver. Men barn är bättre än vad vi lätt kan tro på att kommunicera, och vår utgångspunkt är att alla beteende står för ett behov och har en funktion.

Om du går Trygghetscirkeln kommer du att känna igen många vardagliga situationer ur de exempel som tas upp, och förhoppningsvis kan en ny förståelse för vilket behov barnet visar växa fram.

I Trygghetscirkeln får du tips och reflektioner

I Trygghetscirkeln ser man på ett videoavsnitt som visar exempel ur aktuellt tema. Ledaren och deltagarna följer en manual.

Varje träff är på 1.5 timme.

Trygghetscirkeln ges till föräldrar i grupp, vilket skapar möjligheten att ge och ta emot tips och reflektioner från andra föräldrar. Självklart bestämmer du själv hur mycket du vill dela med dig av egna erfarenheter.

Anknytningsteorin om hur våra erfarenheter påverkar oss

Trygghetscirkeln bygger på Anknytningsteorin som lär oss hur våra egna erfarenheter som små påverkar oss när vi senare i livet ska bygga nya relationer, till exempel uppfostra våra barn. Anknytningsteorin är idag, efter mer än 50 års forskning, brett erkänt både internationellt och i Sverige som en grund för förståelse av vårt mänskliga beteende.

Anmäl dig till Trygghetscirkel

Nästa grupp startar under våren 2024.
Programmet löper på under totalt åtta onsdagar.

För mer information och anmälan, kontakta Familjebehandling telefon 036 -10 79 49.

Senast granskad/publicerad: