Ensamkommande barn och unga

Här finns information om och till ensamkommande barn som flyr till Sverige från andra länder.

Om du kommer till Sverige utan dina föräldrar, eller någon annan vuxen som tagit över föräldrarnas ansvar för dig, och är under 18 år räknas du som ensamkommande barn.

Det är kommunen tillsammans med Migrationsverket och andra myndigheter som ansvarar för att ta hand om dig. Hos Migrationsverket lämnar du din asylansökan och det är de som bestämmer om du får stanna i Sverige eller inte. Det är också de som bestämmer i vilken kommun du ska bo. När du kommer till den kommunen är det kommunen som ansvarar för att du får någonstans att bo. Du får kontakt med en socialsekreterare som utgår ifrån dina individuella behov för att ta reda på vilken hjälp du behöver, inom socialtjänstens ramar. Beroende på vad just du behöver för hjälp kan du få bo i antingen ett HVB (Hem för Vård eller Boende), ett stödboende, eller ett familjehem.

Din rätt att gå i skolan

Alla barn under 18 år som bor i Sverige har rätt att få gå i skolan. Det gäller även dig som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd.

Din rätt till hälso-, sjukvård och tandvård

Du har också samma rätt till hälso-, sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Detta gäller så länge du är i Sverige. Det gäller också för dig som har varit asylsökande och hålls eller håller dig gömd.

Boenden för ensamkommande

Jönköpings kommun har flera boenden för ensamkommande barn och unga. Där arbetar män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund. De ger dig stöd i ditt skolarbete, fritidsaktiviteter och att skapa vardagsrutiner som känns meningsfulla för dig. På boendet får du en egen kontaktperson.

En god man hjälper dig

Kommunen ska se till att du får gå i skolan och att du får kontakt med en person som kallas god man som kan hjälpa dig med olika saker. Den personen kan vara en man eller en kvinna, och ska bevaka dina rättigheter. Den gode mannen kan till exempel se till att du får gå i skolan, hjälpa dig med dina kontakter med olika myndigheter, och ansvara för din ekonomi. Den gode mannen har kontakt med Migrationsverket och skriver under avtal som gäller dig tills du själv är vuxen. Men det är inte den gode mannen som försörjer dig eller tar hand om dig varje dag.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om du får uppehållstillstånd innan du har fyllt 18 år får du en särskilt förordnad vårdnadshavare istället för en god man, som hjälper dig med samma saker som den gode mannen gjorde.

Läs mer på länkarna

Om du vill läsa mer om vad som gäller för dig som är ensamkommande barn, finns mer information på länkarna till Information Sverige och Migrationsverket. Båda sidorna finns på flera olika språk.

Senast granskad/publicerad: