Samlad information – Ukraina och läget i omvärlden

Här finns viktiga länkar med uppdaterad, sann och säker information om omvärldsläget och flyktinghanteringen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Alla ukrainska flyktingar ombeds att så snart som möjligt efter ankomst besöka Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Detta gör det möjligt att få hjälp med exempelvis boende, ekonomiskt bistånd och rätt till vård. Det ger också nyanlända barn rätten till skolgång.

Läs mer om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Det gör kommunen just nu

Ukraina - det här gör kommunen just nu

Information till dig som flytt - refugee information

Här finns information på engelska, och till viss del ukrainska och ryska, som riktar sig till ukrainska flyktingar.

Ukrainian refugee information

Information och källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Leta information från flera olika källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte obekräftade rykten. På Krisinformation.se finns samlad information om omvärldsläget och det som händer just nu i Ukraina.

Uppdaterad information om säkerhetsläget i Sverige och världen - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Som vuxen är det klokt att prata med barnen om att inte lita på all information de ser/läser i t.ex. sociala medier.

Frågor och svar för barn som är oroliga – Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tips och råd om källkritik – MSB Länk till annan webbplats.

Rätt till vård och bistånd i Sverige

Personer som kommit till Sverige från kriget i Ukraina har olika rätt till skydd, stöd och vård. Vad personer har rätt till styrs av på vilken grund de befinner sig i landet. Socialstyrelsen har sammanfattat vad som gäller.

Rätt till vård och bistånd – socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Krisberedskap

Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig inför en allvarlig störning i samhället och tips om vad som kan vara bra att ha hemma.

Kommunens information kring hemberedskap - din egen krisberedskap

Förbered dig inför en kris – MSB Länk till annan webbplats.

Många förbereder sig för kris genom att fylla sina krisförråd och i samband med detta har efterfrågan på jodtabletter ökat kraftigt.

Information om jod och kärnteknik – Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Det är i nuläget inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum - det sker först när regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Men du som vill veta var ditt närmsta skyddsrum finns eller hur det används kan läsa mer via länkarna:

Information, frågor och svar om skyddsrum – MSB Länk till annan webbplats.

Kommunens information om skyddsrum i händelse av krig

Skola och förskola för nyanlända barn och ungdomar från Ukraina

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

Barn som fyllt 1 år har rätt till förskola på samma villkor som svenska medborgare. Barnet garanteras en förskoleplats inom fyra månader.

  1. Registrera barnet/ungdomen som flykting hos Migrationsverket
  2. Kontakta därefter aktuell mottagningsenhet för att söka plats i förskola eller skola
  3. Barnet/ungdomens skolkunskap kartläggs av mottagningsenheten
  4. Barnet/ungdomen klassplaceras på en skola i kommunen. Placeringen sker, i den mån det är möjligt, utifrån kartlagd skolkunskap och närhetsprincipen

Kontakta mottagningsenheterna

Ålder 1-15 år:
Tfn 036-10 67 39
E-post: mottagningsenheten@jonkoping.se

Ålder 16-20 år:
Tfn 036-10 69 05
E-post: mottagningsenheten.gy@jonkoping.se

Denna information finns översatt till ukrainska och ryska på följande sida:

Ukrainian refugee information

Publicerad: 2022-03-18

Till barn och unga som känner oro

Att känna oro, ångest eller rädsla över något är inte farligt, men kan vara obehagligt. Om du känner oro, ångest eller rädsla kan det vara skönt att prata eller chatta med någon. Det kan vara med en nära vän eller vuxen som du litar på, men det kan också vara skönt att prata med någon där du kan vara anonym.

Frågor och svar för barn som är oroliga – Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Uppdrag psykisk hälsa har listat olika förslag på vart du kan vända dig för att prata med någon.

Uppdrag psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta skolsköterska eller kurator på din skola. De finns på plats som vanligt och du kan nå dem både via e-post eller telefon. På den här sidan kan du hitta länkar direkt till din skolas hemsida där du hittar rätt kontaktuppgifter.

Elevhälsan i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: