Funktionshinder­omsorgens anteckningar om dig

Här får du veta varför funktionshinderomsorgen för anteckningar om dig och de insatser du får.

Vi vill att det stöd du får ska vara av god kvalitet och genomföras på ett korrekt sätt. Därför för personalen anteckningar om dig och de insatser du får.

Anteckningarna kallas social dokumentation och består av

 • genomförandeplan
 • journalanteckningar

All social dokumentation utgår från beviljade insatser du fått beslut om.

Vad och hur skriver personalen om dig?

Personalen dokumenterar det som är viktigt för att kunna ge bra stöd. Dokumentationen ska

 • ske på ett korrekt, väsentligt och ändamålsenligt sätt
 • vara sakligt och lättförståeligt
 • ske med respekt för din integritet

Varför dokumenterar personalen?

 • För att du ska få rätt stöd i din vardag.
 • För att säkerställa att insatserna är av god kvalitet.
 • För att kunna planera arbetet hos dig på bästa sätt.
 • För att de enligt lagstiftningen är skyldiga att dokumentera.

Vad är en genomförandeplan?

För att du ska få rätt stöd och service erbjuds du att, tillsammans med personal, upprätta en genomförandeplan där det tydligt står hur dina insatser ska utföras. Vid upprättandet av planen utgår personalen från din situation och anpassar stödet efter den.

Genomförandeplanen ska hållas aktuell och kan därför justeras vid förändringar.

Syftet med genomförandeplanen är att dina behov och önskemål görs tydliga så att du får ett individuellt anpassat stöd.

Genomförandeplanen tydliggör för dig vem som ska göra vad, när och hur. Du får ett exemplar av genomförandeplanen när den är klar

Du har rätt att avstå från att delta i upprättandet av genomförandeplan

När skrivs journalanteckningar?

Personalen skriver journalanteckningar när något sker som påverkar stödet du får eller när något inte genomförs som planerat.

Personalen dokumenterar digitalt via mobiltelefon eller dator.

Får jag läsa vad som skrivs om mig?

Du har rätt att läsa all dokumentation som gäller dig själv. Prata med personal eller enhetschef om du vill ha hjälp med detta. Om du anser att något i dokumentationen är felaktigt säger du det till personalen.

Vad innebär tystnadsplikt?

För all personal inom funktionshinderomsorgen gäller tystnadsplikt (sekretess). Det gäller även studerande som praktiserar hos oss. Den personal som får läsa dokumentationen är de som behöver känna till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Om personal från exempelvis Region Jönköpings län behöver få veta vad som finns dokumenterat om din situation krävs att du godkänner detta. All social dokumentation förvaras på ett säkert sätt.

Funktionshinderomsorgen erbjuder stöd och service inom socialtjänstens område. Vårt arbete ska utföras framgångsrikt, med kvalitet och ett värdigt bemötande.

Utgångspunkten för våra verksamheter är

 • Socialtjänstlagen (SoL)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt
 • Lagen om färdtjänst. (Beslut utifrån lagen tas av Region Jönköpings län.)

Senast granskad/publicerad: