search
Sök
menu
Meny
Sök

Akut hjälp

Här finns information om hur du kan få hjälp vid en nödsituation, om du eller någon annan har varit med om ett brott eller på annat sätt far illa.

Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel. Du hamnar då hos SOS Alarm.

Nödnumret 112 används till akuta händelser när det krävs akut hjälp, till exempel vid bränder, olyckor, akuta sjukdomsfall och pågående brott. SOS-operatören larmar ut eller kopplar vidare till de enheter som behövs, till exempel räddningstjänst (brandkår), ambulans, socialjour eller polis.

Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen, tfn 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialtjänsten, tfn 10 50 00

Kvällstid och helger, i akuta lägen, tfn 112

Psykiatrisk akutmottagning, tfn 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon Bris, tfn 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Bris vuxentelefon – om barn, tfn 077-150 50 50

BRIS, tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Jourhavande kompis,  tfn 0771 - 900 800

Röda Korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som ungdom kan chatta anonymt med en jourhavande kompis. Chatten bemannas av frivilliga mellan 18 och 30 år.

I jouren kan du chatta om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg, ätstörningar  - eller kanske behövs bara en tröstande röst. Alla som svarar är unga, och du kan vara helt anonym.

Öppettider: vardagar 18-22 och helger 14-18.

Kvinnofridslinjen, tfn 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren, tfn 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen, tfn 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Jourhavande präst 112

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver någon att prata med. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt.