search
Sök
menu
Meny

Rosendala äldrecentrum

Rosendala äldrecentrum - innergården med utemöbler, träd och balkonglådor med blommor.

Rosendala äldrecentrum ligger centralt i Huskvarna. Det är nära till både Vättern, grönområde vid Mjölkafållan och till affärerna i Huskvarna centrum.

Trygghet och delaktighet

Vi arbetar efter ett salutogent synsätt. Det innebär att vi ser till det friska och de möjligheter och resurser som finns hos varje person. Det du kan och vill göra själv ska du också göra själv.  Målet är att du ska ha en meningsfull dag så att du får leva ett värdigt liv och få känna välbefinnande. All omsorg utformas efter den boendes behov, önskningar och förutsättningar.

Personalen träffas regelbundet i team, alla med sin specifika kunskap som medverkar till en helhetsbild av den boende. Utgångspunkten är den nationella värdegrunden som lägger stor vikt vid att du som bor på Rosendala äldrecentrum ska uppleva trygghet, delaktighet och meningsfullhet.

Fritid och meningsfullhet

Att du ska få uppleva en meningsfull tillvaro utifrån dina egna intressen är viktigt. Tillsammans med kontaktpersonen skapas möjligheter för egentid, t.ex. utflykter och aktiviteter som du själv önskar.

Rosendala äldrecentrum har en aktivitets samordnare som ansvarar för att enheten håller servicegarantin ”att erbjuda tre aktiviteter i veckan”. Aktivitetssamordnare har alltid en öppen dialog med de som bor på Rosendala och håller aktiviteter utifrån de önskningar som finns. Återkommande aktiviteter är trivselgrupp, tidningsläsning, tipsrundor gruppgymnastik, bingo och filmvisning.  Utifrån önskemål har vi även haft flera studiecirklar igång under åren såsom körsång, akvarellmålning, bokcirkel och herrgrupp. Vi har tillgång till en ”parcykel”, den ger alla som vill möjlighet att komma ut på en cykeltur tillsammans med en personal. Vi har också regelbundet återkommande underhållning som kommer hit till oss i form av sång, musik och möjlighet att gå på gudstjänst varje söndag.

Vi har en speciellt sammansatt ”KUL” grupp, vilket betyder Kultur Underhållning Livskvalitet. Deras uppgift är att samordan event som gäller för hela Rosendala, exempel på tidigare event är; vårfest med sång av Rosendalas egna kör ”Rosetterna”, våffelfest, vernissage, invigning av Rosendalas biosalong mm.

Varje enhet anordnar under året egna aktiviteter utifrån de bondes önskemål. Bakning, sittdans, promenader, musikstund, utflykter och traditionsvis uppmärksammas speciella högtider.

Brukarinflytande

För att ni som hyresgäster ska kunna ha inflytande på det som händer på boendet ska en dialog föras med er. Då träffas personal och hyresgäster för att samtala och samråda kring hur bland annat verksamheten bedrivs, vilken mat som serveras, vilka aktiviteter och utflykter som önskas med mera. Era behov och intressen ska tas tillvara.

På Rosendala har vi brukarråd/boendemöte på varje enhet en gång per termin. Våra hyresgäster bjuds in och de får gärna bjuda med sig anhöriga. På demensavdelningen hålls regelbundna anhörigträffar.  Enhetschef och personalrepresentanter deltar också dessa möten. För att kunna skapa en meningsfull vardag för alla som bor på Rosendala vill vi veta hur ni upplever oss och hur vi kan tillmötesgå individuella önskemål så långt som det är möjligt på bästa sätt. Vänd dig i första hand till din kontaktman eller till övrig personal på enheten.

Restaurangen

På Rosendala äldrecentrum finns det en restaurang dit du är välkommen att äta lunch. Du behöver inte boka plats innan, utan det går bra att komma direkt till restaurangen. Lunchen kostar 89 kr för allmänheten och 57 kr för pensionärer.


Fakta

Kommentar

Antal lägenheter

64 lägenheter

TV-licens

Ingår

Hushållsel

Äldreboende med helinackordering: Ingår. Äldreboende med hemhjälpsavgift: ingår ej, du ansvarar själv för att ansluta dig hos Jönköping Energi.

Internet

Ingår inte. Teckna eget abonnemang.

Folkbokföring

Vi rekommenderar att du folkbokför dig på Rosendalas Adress Rosendala äldrecenter Odengatan (6, 8A eller 8B beror på vilken sida av huset du bor) 561 32 Huskvarna.

Möbler

Äldreboende med helinackordering Pilen, Linden och Kastanjen Lägenheterna är möblerade med höj- och sänkbar säng samt sängbord. Det finns kökspentry med kyl samt uttag för t.ex. kaffebryggare. Alla enheter har tvättstuga. Äldreboende med hemhjälpsavgift: Om du har behov finns det höj- och sänkbar säng och sängbord att tillgå. Det finns en gemensam tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare för de som bor på ÄLH.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett källarförråd. Förråden är märkta med lägenhetsnummer. Du ansvarar själv för låsningen av förrådsdörren.

Hyresvärd

Hyreskontrakt skrivs av tekniska kontoret (Jönköpings kommun) som också fastställer hyran.

Måltider

Äldreboende med helinackordering: Pilen, Linden och Kastanjen Huvudmåltider är frukost, lunch och middag. Maten lagas i kommunens egna kök. Kaffe och mellanmål serveras mellan måltiderna eller efter eget önskemål hela dygnet. Äldreboende med hemhjälpsavgift: Måltider ingår inte. Det finns tillgång till lunch restaurang och vid behovsbedömning även hjälp med matinköp.

Restaurang

Lunch restaurang finns Restaurang tfn 036-10 71 55 Kostchef Tfn 036- 10 79 25.

Besöksparkering

Finns

Gästsäng eller gästrum

Gästsäng finns

 

Enhetschef för Pilen, Linden
Tfn 036-10 71 50


Enhetschef för Rosendala ÄLH och Kastanjens Gruppboende
Tfn 036-10 63 26

Odengatan 8 A
561 32 Huskvarna
Fax: 036 10 64 53

Pilen
Tfn 036-10 71 58
Linden
Tfn 036-10 71 60  
Kastanjen
Tfn 036-10 71 56
Rosendala ÄLH
Tfn 036-10 81 49