search
Sök
menu
Meny

Avgifter för insatser inom äldreomsorgen

Avgiften för biståndsbedömda insatser räknas ut på ett sådant sätt att du alltid har kvar en viss andel av din inkomst efter att hyra och avgift betalats.

I högermenyn kan du läsa mer om avgifter för:

  • hjälp i hemmet
  • äldreboende med hemhjälpsavgift
  • äldreboende med helinackordering

Frågor om avgifter

Frågor om avgifter för insatser inom äldreomsorgen besvaras av socialtjänstens avgiftsadministratörer. Kontakta administratörerna via kommunens kontaktcenter tfn 036-10 50 00. Du kan också göra en preliminär beräkning av avgift för insatserna hjälp i hemmet, äldreboende samt trygghetslarm under E-tjänster.

Frågor om utredning

Utredning och bedömning av omvårdnadsbehov görs av en biståndshandläggare. Frågor om utredningen eller beslutet om insatser besvaras av biståndshandläggaren i det område där du bor. Du når biståndshandläggarna via kommunens kontaktcenter tfn 036-10 50 00.