Hemtjänst, hjälp i hemmet

Tecknade figurer som illustrerar hjälp i hemmet: diskbänk, dusch, matkasse, medicinburk, mattallrik, ledsagare som hjälper kvinna på kryckor.

Här får du veta vad hemtjänst innebär, vilken rätt du har till den hjälp du behöver för att kunna bo kvar hemma och hur du ansöker om hemtjänst.

Det här kan du få hjälp med

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Här beskriver vi de vanligaste hemtjänstinsatserna:

Personlig omvårdnad:
Beroende på dina behov kan du exempelvis få hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök och på- och avklädning.

Förflyttning:
Om du har svårt att förflytta dig på egen hand går det att få stöd med förflyttning både inom- och utomhus.

Måltider:
Förutom att du kan få en matportion levererad vid lunchtid kan du få hjälp att göra i ordning mat. Du kan även få hjälp att värma mat, duka fram och lägga upp maten på tallrik.

Inköp:
Om du behöver hjälp med att handla kan du få det men det är vi som hjälper dig i hemmet som avgör hur handlingen ska gå till. Om du har möjlighet handlar vi gärna tillsammans med dig.

Apoteksärenden:
Apoteksärenden innebär att du kan få hjälp att hämta ut läkemedel från apoteket alternativt leverans av Apodos.

Städ och tvätt:
Du kan få hjälp med både städ och tvätt. Städtiden beräknas utifrån två rum och kök. Två gånger per år kan du även få hjälp med fönsterputs i lika många rum som städningen.

Annat stöd:
Det finns även annat stöd beroende på dina behov, exempelvis tillsyn, social kontakt eller stöd och hjälp nattetid.

Så ansöker du om hemtjänst

När det gäller enklare insatser, så som hjälp med tvätt och städ i hemmet eller trygghetslarm, se mer information under rubriken "Ansök om enklare insatser för dig som är 65 år eller äldre" nedan.

Om det gäller exempelvis daglig hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet eller tillfällig hjälp för personer under 65 år, ta kontakt med en av våra biståndshandläggare. Du når dem via kontaktcenter, 036-10 50 00.

Ansök om enklare insatser för dig som är 65 år eller äldre

Du som är 65 år eller äldre och bor i Jönköpings kommun kan på ett enkelt sätt ansöka om hjälp med:

  • trygghetslarm och avlösning på korttidsenhet utan att behöva träffa en biståndshandläggare,
  • post-, bank- och apoteksärenden,
  • tvätt och inköp samt
  • städning.

Det kallas förenklad biståndshandläggning och innebär att du fyller i e-tjänsten Ansök om hemtjänst här nedan där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälp. 

Behöver du ansöka på en pappersblankett kan du höra av dig till kontaktcenter så får du en blankett hemskickad.

Ansökan skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov.

Rambeslut - för ditt inflytande och din delaktighet

När du har ansökt om hjälp i hemmet får du ett så kallat rambeslut från oss. I rambeslutet beskriver biståndshandläggaren tydligt den hjälp som du har blivit beviljad utifrån de behov du har. Här anges även en sammanlagd tidsram.

För att du själv ska få inflytande är du sedan delaktig i planeringen kring hur och när din hjälp ska utföras. Rambeslut skapar en mer flexibel hemtjänst utifrån dina behov och dagsform.

Kontaktman

För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din kontaktman. Kontaktmannen har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig.

Genomförandeplanen - vår överenskommelse

Du och din kontaktman planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen som detaljerna kring när och hur du får din insats. I veckoschemat som hör till genomförandeplanen ska tiden fördelas så att du vet när hemtjänsten ska komma samt hur lång tid de har för varje besök.

Uppföljning av planen sker en gång per år.

Du väljer själv hemtjänst

Du som har beviljats hjälp i hemmet har möjlighet att välja vilket hemtjänstföretag som ska utföra din hjälp. Du kan välja mellan kommunen och ett antal företag som finns i området där du bor. Du kan däremot inte välja en speciell person.

Alla hemtjänstutförare är godkända av Jönköpings kommun.

Måste jag välja?
Du måste inte göra ett aktivt val. Om du avstår från möjligheten att välja så får du någon av de hemtjänstutförare som finns i det område där du bor.

Välj utförare för din hemtjänst

Byte av hemtjänstutförare

Är du missnöjd med den hjälp du får talar du i första hand om det för ditt hemtjänstföretag. Om du vill byta utförare kontaktar du din handläggare för att göra ett omval. Inom 14 dagar får du en ny hemtjänst.

Utbildad personal dygnet runt

Personalen i hemtjänsten är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Hemtjänsten arbetar mellan klockan 07:00 och 22:30. Under natten arbetar en patrull. Patrullen genomför biståndsbedömda fasta insatser nattetid i ditt hem, oavsett hemtjänstföretag. De fasta insatserna planeras inom vissa tidsramar utifrån beslut- och genomförandeplan:

  • 22.30 - 00:00
  • 00.00 - 03.00
  • 03.00 - 07.00

Digitala lås för hemtjänstpersonal

Vi kan genom digitala lås, erbjuda en tryggare och effektivare hantering av nycklar till dig som har trygghetslarm eller hemtjänst i kommunen.

Digitala lås för hemtjänst

Hälso- och sjukvård

Jönköpings kommun ansvarar för hemsjukvård och hemrehabilitering i ditt hem.

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Ditt hem är personalens arbetsplats

När en insats ska utföras i din bostad, blir automatiskt ditt hem personalens arbetsmiljö. Vi kan behöva ställa krav på ditt boende för att du eller någon av personalen inte ska komma till skada. Då kan det finnas behov av att anpassa ditt hem. Det kan innebära att arbetsterapeuten i kommunen kan råda dig vad du behöver för hjälpmedel och utrustning och se till att du får det installerat i din bostad. Ommöblering eller någon annan form av bostadsanpassning kan också bli aktuellt så att personalen kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Har du önskemål om hjälpmedel hjälper vi dig med vart du ska vända dig.

Det är också viktigt att personalen arbetar under trygga och säkra förhållanden. Om du röker är det viktigt att tänka på att inte utsätta personalen för tobaksrök. Har du pälsdjur vore vi tacksamma om du har ditt husdjur i ett annat rum under tiden vi hjälper dig.

Vid planerade insatser är det viktigt att adressen är utmärkt med ett väl synligt husnummer. Det är också viktigt att befintlig utebelysning är tänd och att gång fram till bostaden är skottad under vinterhalvåret. Vår förhoppning är att vi alltid ska finna en bra lösning tillsammans med dig, för att du ska kunna få det stöd du behöver i ditt hem.

Avgift för hemtjänst

Din avgift för hemtjänst baseras på ditt avgiftsutrymme. Du betalar via faktura en gång i månaden.

Avgift för hjälp i hemmet

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

Vid akuta äldreomsorgsbehov på kvällar, nätter och helger, kontakta socialjouren via 112.