search
Sök
menu
Meny
Sök

Värdegrund i äldreomsorgen

Här hittar du information om den värdegrund vi inom äldreomsorgen arbetar efter, enligt Socialtjänstlagen 5 kap 4 §.         

Vi lever upp till värdegrunden genom ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt.

Vad innebär äldreomsorgens värdegrund för dig?

"Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”, Socialtjänstlagen 5 kap 4 §.

Socialtjänstlagens värdegrund är grunden för det förhållningssätt som äldreomsorgens personal har i mötet med dig. Det handlar om att respektera och värna om din rätt till:

  • Självbestämmande
  • Individanpassning och delaktighet
  • Privatliv och personlig integritet
  • Trygghet
  • Meningsfullhet och sammanhang

Dessutom handlar det om att ge dig ett gott bemötande och insatser av god kvalitet.

Äldreomsorgen arbetar ständigt med värdegrundsfrågor i syfte att utveckla detta förhållningssätt för att bidra till att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Det är dina behov som styr hur din omsorg och vård ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Vill du läsa mer om äldreomsorgens värdegrund kan du ta del av en informationsfolder från socialstyrelsen som vänder sig till dig som äldre, dina närstående och allmänheten i övrigt. Foldern går att ladda ner alternativt beställa på Socialstyrelsens webbplats. Du kan även kontakta äldreomsorgen, tfn 036-10 76 03, för att beställa en folder.

Folder: Den nationella värdegrunden, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Utvecklingsledare
Telefon 036-10 71 43