search
Sök
menu
Meny

Ungdomsbehandling

Ungdomsbehandling är en verksamhet för dig i åldern 16-22 år och för din familj.

Vi ger dig stöd inom olika områden, exempelvis familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

För att du ska få stöd från Ungdomsbehandling behövs en utredning och ett beslut av en socialsekreterare, eller att du har kontaktat Råd och service.

Ungdomsbehandlingens mål

Målet är att dina livsvillkor förbättras kring skola/arbete, fritid, hälsa och relationer med vuxna och jämnåriga.

Behandling

Behandlingsinsatsen är individuell och planeras tillsammans med dig. Insatsen pågår som längst i sex månader. En del ungdomar träffar vi flera gånger i veckan, andra träffar vi mer sällan. Våra träffar kan ske antingen i våra lokaler på Kapellgatan 2 eller i andra miljöer där du känner dig bekväm.

Planeringen kring hur ofta vi ska träffas görs upp med familj och socialsekreterare.

Familj och nätverk

Ungdomsbehandlarna träffar förutom dig även din familj och annat nätverk. Vi erbjuder dina föräldrar egen rådgivning.

Personal

På Ungdomsbehandling är vi åtta ungdomsbehandlare, en chef och en samordnare. All personal har utbildning inom sociala sektorn. Flera av oss har vidareutbildat sig i familjearbete, kbt-metoder, alkohol- och drogbehandling, nätverksarbete m.m.

Kostnadsfri behandling

Behandlingen är kostnadsfri och ges som bistånd genom socialsekretare.