search
Sök
menu
Meny

Ungdomsvård/ ungdomstjänst

Ungdomsvård och ungdomstjänst är påföljder som du som är 15-20 år kan dömas till i domstol om du har begått brott.

För att ta del av detta stöd behövs en utredning och ett beslut av en socialsekreterare.

Om ett brott har begåtts är det vanligast att du som är 15-17 år döms till ungdomsvård/-tjänst inom socialtjänstens regi. Kriminalvården ansvarar oftast för påföljden gällande ungdomar 18-20 år.

Ungdomsvård

Påföljden ungdomsvård föreslås till domstolen i ett yttrande från socialtjänsten. För att ungdomsvård ska bli aktuell ska du ha ett "särskilt vårdbehov", dvs. du ska vara i behov av stöd från socialtjänsten och syftet med stödet ska vara att motverka att den unge "utvecklas ogynnsamt" (32 kap 1 § första stycket BrB).  

Om du har blivit dömd till ungdomsvård får du samtala med en samordnare på Vändpunkten (i vissa fall behandlare på t.ex. Ungdomsbehandling/Familjebehandling). Innehållet i samtalen styrs av ditt vårdbehov.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst innebär dels oavlönat arbete, dels ett mindre antal samtal kring exempelvis brottet och din livssituation (s.k. annan särskild anordnad verksamhet). Antalet timmar ungdomstjänst du kan bli dömd till varierar mellan 20-150 timmar. Det är domstolen som bestämmer antal timmar.

För att bli dömd till ungdomstjänst ska du ha samtyckt till att genomföra ungdomstjänst och påföljden ska bedömas lämplig i förhållande till din person och övriga omständigheter.

Vändpunkten tillhandahåller arbetsplatser där ungdomstjänsten kan genomföras, men du kan även komma med egna förslag.

Ungdomstjänst i kombination med ungdomsvård

Ungdomstjänst kan utdömas som en fristående påföljd eller i kombination med ungdomsvård. En sådan kombination ges då ungdomsvården inte anses vara tillräckligt omfattande i förhållande till brottet som begåtts och dess straffvärde.