search
Sök
menu
Meny

Borgerlig begravning

Med borgerlig begravning menar man en ceremoni som inte är styrd av någon fastställd ordning. Ceremonin är helt fri till form och innehållet styrs av efterlevandes, eller den avlidnes önskan. Ceremonin kan helt eller delvis innehålla religiösa inslag.

En begravningsceremoni följer oftast en i förväg fastställd ordning. Vanligast är att begravningar sker enligt Svenska Kyrkans ordning, en sk. begravningsgudstjänst. Men olika religioner och samfund kan ha egna ordningar och ceremonier.

Begravningsombud

  • Astrid Johansson (KD), postadress Swedenborgsgatan 49, 554 48 Jönköping, tfn 036-71 94 94 (bostad)
    Verksamhetsområdet består av församlingarna Huskvarna och Hakarp, Gränna och Visingsö, Skärstad och Ölmstad, Rogberga-Öggestorp, Lekeryd och Norra Mo.

  • Birgitta Sandgren (S), postadress Granstigen 3, 560 28 Lekeryd, tfn 036-800 09 (bostad)
    Verksamhetsområdet består av församlingarna Kristina-Ljungarum, Sofia och Järstorp.

  • Lennart Angselius, postadress F.E. Elmgrens gata 8, 553 16 Jönköping, tfn 036-16 26 04 (bostad)
    Verksamhetsområdet består av församlingarna Norrahammar, Barnarp, Ödestugu, Månsarp och Bankeryd.


Borgerliga begravningsförrättare

Namn

Adress

Telefon

Curt Ankarberg (KD)

Lindvägen 8, 561 38 Huskvarna

036-16 22 31

Victoria Rahm (M)

Halle Persgatan 4, 553 17 Jönköping

036-16 22 31

Gunno Isacsson (C)

Lindängsvägen 16, 560 30 Bottnaryd

036-71 12 48

Sven-Inge Weidby (S)

Snickarevägen 11, 562 50 Månsarp