search
Sök
menu
Meny
Sök

Föräldragrupp för dig som lever i regnbågsfamilj

Fyra huvuden som syns i marginalen. Bakgrunden är randig i regnbågsflaggans färger. Text: Förälder JKPG.

Välkommen till föräldra- och barnträffar för alla som lever i en regnbågsfamilj.

Vi erbjuder gemenskap och lek, fika och diskussioner kring föräldraskap och HBTQ-frågor.

Planerade träffar under hösten 2021:

Tid: Fredagar ojämna veckor från och med vecka 45, klockan 15.00-16.30
Plats: Västers familjecentral, Västra Storgatan 10, Jönköping

Kontaktperson
Stephanie Marckwort
Kurator Familjecentral
Telefon 036-10 27 71

Föräldragrupp för regnbågsfamiljer är en del av Jönköpings kommuns föräldraskapsstöd och sker i samverkan med Region Jönköpings län.

*Regnbågsfamiljer används idag främst för att benämna HBTQ-personers familjer, alltså familjer där en eller flera individer definierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Regnbågsfamiljer utgör inte någon enhetlig kategori utan rymmer ett brett spektrum av familjekonstellationer.