Föräldragrupp för dig som är ny adoptivförälder

Här kan du som nybliven adoptivförälder hitta information om föräldragrupper där du kan träffa och dela erfarenhet och kunskap med andra nyblivna adoptivföräldrar.

Vi erbjuder två grupper per år med start första veckan i oktober och april. Grupperna erbjuds på Familjecentralerna och gruppen träffas i två timmar med olika teman vid varje tillfälle.

Anmälan och information

Edla Henriks
Kurator Huskvarna Familjecentral
Telefon 036-10 21 12

Elin Sigblad
Kurator Öxnehaga Familjecentral
Telefon 036-10 25 35

Lena Skoghäll
Förskolepedagog Jönköpings (hela länet) öppna förskola för föräldrar som har adoptivbarn
Telefon 036-10 55 10

Du kan också kontakta din BHV-sjuksköterska.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Lotta Randau
Samordnare föräldrastöd
Tfn: 036-102858