search
Sök
menu
Meny
Sök

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen arbetar med rådgivning för att hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Vi vänder oss till dig som bor i Jönköpings kommun. Vi ger stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi.

Rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete. Vi kan hjälpa dig med:

Budgetrådgivning

  • Se över hushållets ekonomiska situation för en bättre planering och eventuell förändring.
  • Göra en budget.

​Skuldrådgivning

  • Råd och stöd till hushåll där skuldbördan har blivit för stor.
  • Hjälp att kartlägga skulderna.
  • Samtal kring konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Skuldsanering

  • Information kring sanering av skulder.
  • Stöd vid ansökan av skuldsanering.
  • Stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Enligt skuldsaneringslagen kan den som har stora skulder få sina skulder nedskrivna eller avskrivna.

Kostnadsfritt och sekretess

Alla besök är kostnadsfria och sker under sekretess.

Kontakt

Monica Selin    
Tfn 036-10 56 31

Ulric Werner
Tfn 036-10 58 44

Carin Landberg
Tfn 036-10 52 13

Budget och skuldrådgivning
Besöksadress: Sofiahuset,
Kapellgatan 21 Jönköping

Telefontid: mån-fre kl. 8.30–9.30.