search
Sök
menu
Meny

Stiftelser för utdelning till föreningar i Jönköping

Följande stiftelser finns att söka för föreningar eller andra som verkar inom f.d. Jönköpings stad. Webbplatsen uppdateras löpande med ansökningstider.

Jubileumsfonden

Fonden syftar till att främja och stötta idrott och fysisk träning för personer med funktionsnedsättning. Föreningar i Jönköpings kommun kan söka bidrag ur Jubileumsfonden.
Jubileumsfonden instiftades av Jönköpings kommun i samband med 700-års jubileet 1984.

Utdelning ur Jubileumsfonden sker årligen i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. Ansökningstiden för 2020 var senast den 29 februari.

1876-års Brännvinsbolagsfond

Anslag utdelas till något för f.d. Jönköpings stad allmännyttigt ändamål.

1876-års Brännvinsbolagsfond har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Korsellska testamentsmedlen

Bidrag delas ut till ideella intressen/föreningar i f.d. Jönköpings stad för allmännyttiga ändamål. Ideella föreningar med humanitära syften kan ha ett visst företräde. Bidrag kan ej delas ut till föreningar med politisk inriktning.

I ansökan ska det framgå vad bidraget ska användas till och även en beskrivning av er verksamhet.

Korsellska testamentsmedlen har utdelning vart tionde år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2028.

Makarna Carl Wennbergs donation

Anslag utdelas till

  • Välgörenhetsinrättningar
  • Åtgärder som gynnar sundhet och hälsovård
  • Främjande och underlättande för industri och handel
  • Anläggande och försköning av allmänna platser
  • Undervisningsåtgärder av alla slag

Makarna Carl Wennbergs donation har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Arvid Östbergs donation

Anslag utdelas till något för f.d. Jönköpings stad nyttigt ändamål.

Arvid Östbergs donation har utdelning vart femte år efter annonsering på Jönköpings kommuns webbplats och i Jönköpings-Posten.

Utdelning sker nästa gång under år 2021.

Kontakt

Liselotte Andersson
Handläggare
Tfn 036-10 29 42