Försörjningsstöd

Här finns information om försörjningsstöd och socialbidrag. Ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt.

Ansök om försörjningsstöd digitalt via vår e-tjänst.

Läs mer om digital ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

Din rätt att få försörjningsstöd

Det finns faktorer som påverkar din rätt att få försörjningsstöd.

Försäljning av tillgångar

Tillgångar (till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror) som lätt går att sälja, kan påverka rätten till försörjningsstöd. Även fastighet och bil är tillgångar som kan påverka din rätt till försörjningsstöd.

Arbetsmarknadens förfogande

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning för att kunna få försörjningsstöd.

Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta ska kunna styrka detta med läkarintyg.

Kompetenshöjande verksamhet

Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan försörjningsstöd vägras eller nedsättas.

Rådgivning

I vår uppgift ingår att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Du kan få personligt stöd men också rådgivning, information och andra insatser som kan vara till hjälp.

Vi kan även hjälpa till med budgetrådgivning och skuldsanering.

Sekretess och tystnadsplikt

Att du får försörjningsstöd och är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagt. Personalen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke. För att undvika felaktiga utbetalningar finns däremot en informationsskyldighet mellan vissa myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och socialförvaltningen.

Väntetid

Eftersom vi ibland har lång väntetid så rekommenderar vi att du bokar in en tid för besök hos oss så snart som möjligt.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För att beställa tid (socialkontor):
Team mottagning
Kapellgatan 21, Jönköping
Tfn 036-10 53 18

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Tfn 036-10 68 10

Försörjningsstöd Råslätt har stängt kl 9:30 -13:00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni. 

Försörjningsstöd Öxnehaga
Oxhagsgatan 59, Jönköping
Tfn 036-10 67 90

Telefontid till handläggare vardagar kl. 8.30-9.30.