Bli god man eller förvaltare

Här läser du om hur du går till väga för att bli god man och vad det innebär att vara förvaltare till vuxna och barn som är i behov av ställföreträdare. 

Uppdraget är en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället. Vi söker gode män och förvaltare till olika typer av uppdrag och behovet av dig som är intresserad av att ta uppdrag av svårare karaktär är extra stort.

Uppdraget som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare är i huvudsak ett uppdrag på ideell grund. Ett visst arvode och kostnadsersättning utgår.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Att bli god man eller förvaltare innebär ett stort ansvar. Du som vill bli god man eller förvaltare måste vara myndig, ha ett socialt engagemang, grundläggande kunskaper i hur det svenska samhället fungerar och behärska det svenska språket i tal och skrift.

Du behöver:

  • ha kunskaper om det svenska samhället
  • kunna interagera med olika samhällsorgan
  • tillgodogöra dig information och anvisningar
  • vara ordningsam och strukturerad
  • kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
  • uppträda på ett korrekt sätt gentemot din huvudman, anhöriga, myndighetspersoner m.fl.

Som god man får du inte

  • finnas i register hos Kronofogden
  • ha försörjningsstöd
  • finnas med i Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Överförmyndarenheten håller vid några tillfällen per år en utbildning för nya gode män och förvaltare som är tänkt att vara en introduktion till uppdraget.

God man och förvaltare - vad är det?

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka hos tingsrätten om att få en god man eller förvaltare.

Att få hjälp av en god man eller förvaltare är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten utreder och säkerställer därför att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Det kan till exempel vara genom anhörigbehörighet, fullmakt, framtidsfullmakt eller insatser från kommun och landsting.

God man
En god man fungerar som en ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det innebär bland annat att personen själv kan ingå avtal och göra uttag från sina bankkonton. Den gode mannen ska alltid handla med personens bästa för ögonen och inhämta samtycke till alla större åtgärder som vidtas för personens räkning.

Godmanskap är frivilligt och den som har en god man kan när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Förvaltare
Ett förvaltarskap bygger, till skillnad från godmanskap, inte på frivillighet. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och personen saknar förmåga att vårda sig själv och egendom.

Intresseanmälan: Bli god man eller förvaltare

Skicka in din intresseanmälan direkt här på webben, via knappen "Anmäl intresse, bli god man eller förvaltare" som du hittar i övre delen på denna sida.

När överförmyndarenheten tagit emot din ansökan gör vi en lämplighetskontroll av dig, där vi kontrollerar om du förekommer i polisens belastningsregister eller hos kronofogden. Vanligtvis tar kontrollerna cirka två veckor. Efter att kontroll genomförts kommer överförmyndarnämndens kansli att kontakta dig så snart vi har ett uppdrag att erbjuda.

Tveka inte att höra av dig till överförmyndarnämndens kansli så att vi kan besvara ytterligare frågor som du kanske har.

Beslut om att du är god man

I samband med att du får beslut om förordnande av dig som god man eller förvaltare får du också ett registerutdrag, som Överförmyndarenheten utfärdar. Av registerutdraget framgår att du är förordnad som god man eller förvaltare, vilken omfattning ditt uppdrag har, från vilket datum du är förordnad samt för vem du är förordnad.

Registerutdraget fungerar som ett bevis om att du är förordnad som god man eller förvaltare för en person och du behöver visa upp detta när du vidtar olika åtgärder för din huvudman.

Beslutet gäller omedelbart

Ett beslut om förordnande av god man eller förvaltare som fattas av tingsrätten eller Överförmyndarenheten gäller i huvudsak omedelbart, även om det överklagas. En god mans eller förvaltares förordnande gäller därför från tingsrättens beslutsdag eller, i förekommande fall, från det datum Överförmyndarenheten beslutade om byte av god man eller förvaltare.

Du ska alltså aldrig vänta med att påbörja uppdraget i fall beslutet överklagas, utan ska påbörja uppdraget från det datum som framgår av beslutet.

KONTAKT

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndarenheten@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag–fredag 10–11.30
Tisdag 13–14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.

Senast granskad/publicerad: