search
Sök
menu
Meny

God man för ensamkommande barn

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn? Barn som kommer till Sverige utan förälder, eller annan vuxen istället för förälder, och saknar uppehållstillstånd behöver en god man.

Du som är god man för ett ensamkommande barn ska:

 • Träda in i förälderns eller vårdnadshavarens ställe
 • Ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter
 • Biträda barnet vid Migrationsverkets utredning
 • Förvissa dig om att barnet har det bra och att dess behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt
 • Ha regelbunden kontakt med
  - barnet
  - hemmet där han/hon bor
  - socialtjänsten
  - det offentliga biträdet
  - Migrationsverket m.fl.

När barnet beviljas permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behovet av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts av tingsrätten upphör godmanskapet.

pdf: God man för ensamkommande barn, information från överförmyndarenheten (pdf, 38.2 kB)

Arvode

Arvode utgår för tillfället med 200 kronor per timme. Även viss kostnadsersättning kan förekomma.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn kan du fylla i intresseanmälan här på webben.

Just nu har vi inte något behov av nya gode män för ensamkommande barn.

Intresseanmälan: Bli god man för ensamkommande barn

Kontakt

Överförmyndarenheten
Tfn 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.