search
Sök
menu
Meny
Sök

God man för ensamkommande barn

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn? Barn som kommer till Sverige utan förälder, eller annan vuxen istället för förälder, och saknar uppehållstillstånd behöver en god man.

 

Du som är god man för ett ensamkommande barn ska:

 • Träda in i förälderns eller vårdnadshavarens ställe
 • Ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter
 • Biträda barnet vid Migrationsverkets utredning
 • Förvissa dig om att barnet har det bra och att dess behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt
 • Ha regelbunden kontakt med
  - barnet
  - hemmet där han/hon bor
  - socialtjänsten
  - det offentliga biträdet
  - Migrationsverket m.fl.

När barnet beviljas permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behovet av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts av tingsrätten upphör godmanskapet.

pdf: God man för ensamkommande barn, information från överförmyndarenheten Pdf, 38.2 kB. (Pdf, 38.2 kB)

Arvode

Arvode utgår för tillfället med 200 kronor per timme. Även viss kostnadsersättning kan förekomma.

Just nu har vi inte något behov av nya gode män för ensamkommande barn.

Intresseanmälan, bli god man för ensamkommande barn

Du gör din intresseanmälan via knappen "Anmäl intresse, bli god man för ensamkommande barn" i övre delen på denna sida. Tänk på att en god man inte får ha skulder eller förekomma i belastningsregistret.

För att underlätta ditt uppdrag vill vi att du först genomgår en webbutbildning som du når via Migrationsverkets webbplats, länk dit finns i intresseanmälan. Intyg om genomgången webbutbildning hämtar du ut själv och skickar till oss efter utbildningen.

Vi vill också ha följande från dig:

Utdrag från Kronofogdemyndighetens register.
Begär utdrag via e-post till kronofogdemyndigheten@kronofogden.se.
Ange personnummer och din adress, eftersom de skickar utdraget med vanlig post.
Utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
Begär utdrag genom att fylla i en blankett på Polisens webbplats, www.polisen.se Länk till annan webbplats.. Sök på Service, Blanketter, Belastningsregistret, utdrag enligt 9 §.
Intyg om genomgången utbildning från Migrationsverkets webbplats.
Observera att när du får hem kuverten ska du inte öppna dem, utan skicka dem vidare till oss oöppnade. Vår postadress är:

Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Kontakt

Överförmyndarenheten
Tfn 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag–fredag 10–11.30
Tisdag 13–14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.