Korttidsplats på ett äldreboende

Här finns information om korttidsplats på äldreboende, en tillfällig plats du kan söka när du inte kan bo hemma.

Korttidsplats är en behovsprövad insats som du kan ansöka om vid tillfällen då du inte kan bo hemma, exempelvis efter en sjukhusvistelse. Korttidsplatsen kan vara på ett äldreboende eller på en rehabiliteringsenhet. Här vistas du tills du kan bo hemma igen.

Så här ansöker du

Är du behov av en korttidsplats på ett äldreboende eller en rehabiliteringsenhet ska du kontakta biståndshandläggare via kontaktcenter tfn: 036-10 50 00.

Avgifter för korttidsplats:

Avgift för korttidsplats

Ansök om avlösning för anhörig

Ger du dagligt stöd och hjälp i hemmet till en person som är 65 år och äldre? Då kan du ansöka om avlösning i hemmet. Läs mer via länken nedan.

Avlösning i hemmet, för dig som är anhörig

Senast granskad/publicerad: