Stöd för dig som har en anhörig som har problem med alkohol, droger eller spel

Här hittar du som anhörig till en anhörig till en person med beroende information om vilket stöd du kan få.

Lever du, eller har du levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Då finns det vägledning, information och kunskap för dig som är anhörig.

Vi erbjuder dig samtal med olika teman. Samtalen kan ges enskilt eller som föräldrasamtal, familjesamtal eller anhöriggrupp för dig över 18 år. Möjlighet till vägledning finns även för dig som är vän, arbetskamrat eller har en liknande relation. 

Att vara anhörig

Hela familjen drabbas när någon i familjen har problem med exempelvis alkohol. Övriga familjemedlemmar tar ibland ett alltför stort ansvar för den som missbrukar.

Som anhörig är det vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor. Du kan också drabbas av oro, stress, ilska, nedstämdhet och sömnstörningar.

Hos oss får du information och kunskap om att du som anhörig inte har orsakat beroendet. Du kommer öka insikten om din situation och du får möjlighet att sätta gränser för dig själv och andra. Samtidigt ökar din medvetenhet kring de beteenden och attityder som du kan ha anpassat dig till.

Kostnadsfri hjälp

Det är kostnadsfritt för dig som bor i Jönköpings kommun att ha kontakt med anhörigstöd.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på anhörigstöd.

Se kontaktuppgifter under rutan kontakt.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Anhörigstöd
Telefon 0724-51 18 75

Telefontider:
måndag–fredag kl. 8–17
(svarar vi inte så lämna ett meddelande så ringer vi upp).

E-post: anhorigstodvuxna@jonkoping.se

Besöksadress:
Kapellgatan 4
553 17 Jönköping