Social insatsgrupp, SIG

Mosse med spång. skog i horisonten och himmel i bakgrunden.

Här läser du om SIG - en insats för dig över 13 år där kriminaliteten inte längre skapar ett roligt liv att leva och du vill ha hjälp att göra nya livsval.

Vad är SIG?

SIG är ett stöd för dig som vill ha ett liv utan kriminalitet. Du och din samordnare sätter tillsammans ihop en grupp med viktiga personer runt dig. Gruppen träffas regelbundet för att hjälpa dig lyckas med dina mål och din plan.

De som arbetar som SIG-samordnare är anställda av socialförvaltningen. SIG är en biståndsbedömd insats som en handläggare inom socialtjänsten behöver ta beslut om.

Vad kan du få för stöd av SIG?

 • Tillsammans med dig gör vi upp en plan som leder till förändring.
 • Du kan få hjälp med att hitta bra fritidsaktiviteter.
 • Du kan få hjälp med arbete eller praktik.
 • Du kan få hjälp med att få ordning på dina studier.
 • Du får stöd av en samordnare, en person som hjälper dig i kontakter med andra myndigheter.
 • Du kan få hjälp med drog- och alkoholproblematik.
 • Tillsammans med andra viktiga personer och professioner du har runt dig arbetar vi med det du behöver ta tag i.

Stödet anpassas helt efter dina behov!

Vad krävs för att få stöd av SIG?

 • Du är över 13 år och du har en kriminell livsstil som du är beredd att göra vad som krävs för att lämna.

Vad förväntas av dig?

Om du går med i SIG behöver du bland annat:

 • Godkänna att vuxna får utbyta information om dig.
 • Delta på nätverksmöten.
 • Hålla kontakt med din samordnare och följa den planering som gjorts upp.
 • Om droganvändning eller missbruk förekommer, jobba med det och ta emot stöd för det.
 • Delta aktivt till din egen förändring.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

SIG-samordnare

Tfn 0739-73 26 25

Tfn 0722-03 40 12

Tfn 0721-42 22 09