Medling vid brott

Här finns information kring medling - ett frivilligt möte mellan en person som varit utsatt för brott och den ungdom (12-21 år) som begått brottet.

Jönköping och Habos kommuner erbjuder medling vid brott.

Samtal och bearbetning

Vid medlingsmötet får den brottsutsatte och gärningspersonen möjlighet att under ordnade förhållanden sätta sig ner och prata om det som hänt.

Syftet är att den brottsutsatte ska få möjlighet att bearbeta det som hänt och den unga gärningspersonen få insikt i brottets konsekvenser.

Målet med medling är att minska de negativa följderna av ett brott och att båda parter förhoppnings­­vis lättare kan lägga händelsen bakom sig.

Förutsättningar för medling:

 • att brottsutsatt och gärningsperson frivilligt deltar
 • att gärningspersonen är under 21 år
 • att gärningspersonen har erkänt gärningen eller del i gärningen.

Varför ska du delta i medling?

För dig som blivit utsatt för brott:

 • du får möjlighet att själv berätta vilka konsekvenser brottet fått för dig
 • du får möjlighet att få svar på frågor som du kan ha om det som du blivit utsatt för
 • du får ett ansikte på den person som utsatt dig för brott.

För dig som begått ett brott:

 • du får möjlighet att visa att du tar ansvar för vad du gjort
 • du får möjlighet att visa vilken person du egentligen är/vill vara.
 • du visar mod genom att möta den du utsatt för brott.

Bra att veta om medling

 • Medling ersätter inte rättegång.
 • Medling erbjuds av polis eller socialtjänst till medlingsverksamheten.
 • Medling kan ske vid olika typer av brott som t.ex. snatteri, olaga hot, misshandel och skadegörelse.
 • Medling leds av en utbildad och opartisk medlare och genomförs på en neutral plats.
 • Innan själva medlingsmötet hålls alltid förmöten där medlaren träffar brottsutsatt respektive gärningsperson för enskilda samtal.
 • Medlaren kan hjälpa till att sluta ett avtal vid medlingstillfället. Det kan t.ex. handla om gottgörelse eller hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.
 • Medlingsverksamheten samarbetar med Åklagarkammaren och informerar dem om att en medlingsprocess pågår/avslutats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Medling vid brott
Tfn 036-10 28 69