search
Sök
menu
Meny

Familjebehandling

Familjebehandling finns för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-15 år.

Familjebehandling är för dig/er som vill ha hjälp med:

  • Kommunikation och samspel
  • Rutiner och struktur
  • Konflikthantering och gränssättning
  • Att stärka relationer i familjen
  • Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

Vi möter också familjer där det förekommit/förekommer en beroendeproblematik, våld eller psykisk sjukdom.

Hur vi arbetar

Vårt arbete har alltid sin utgångspunkt i barnets bästa. Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Familjemedlemmars beteenden är olika sätt att kommunicera vad man behöver. Därför involverar behandlingsarbetet oftast hela familjen. Delaktighet och samarbete ger förutsättningar för att en varaktig förändring ska ske. Gemensamt hittar vi nya lösningar. Vårt mål är att föräldrar och barn ska vara trygga tillsammans.

I vårt arbete använder vi oss av ett flertal metoder och samtal. Ibland träffar vi hela familjen tillsammans, ibland föräldrar eller barn enskilt. Exempel på metoder vi använder är Trygghetscirkelns föräldraskap och Funktionell familjeterapi.

Vid behov samverkar vi med andra verksamheter ni som familj har kontakt med, tex BVC, skola eller BUP.

Vi träffar familjer i våra lokaler på Kapellgatan eller hemma hos familjen. Behandlingen sker på vardagar under dagtid.

Hur länge en familj behöver vår hjälp varierar givetvis. Vanligtvis pågår en behandling omkring sex månader men kan också vara kortare eller längre.

Familjebehandling är alltid kostnadsfri för familjen. Vi har tystnadsplikt.

Du kan ansöka om insats hos Familjebehandling via socialtjänstens Mottagningsgrupp på telefon 036-10 50 00. Om du eller ditt barn redan har kontakt med socialtjänsten kan du tala direkt med din socialsekreterare om att du önskar familjebehandling.