Föräldragrupp för dig som är ny adoptivförälder

Här kan du som nybliven adoptivförälder hitta information om föräldragrupper där du kan träffa och dela erfarenhet och kunskap med andra nyblivna adoptivföräldrar.

Vi erbjuder två grupper per år med start första veckan i oktober och april. Grupperna erbjuds på Familjecentralerna och gruppen träffas i två timmar med olika teman vid varje tillfälle.

Anmälan och information

Sara Gardell
Kurator Rosenlund Familjecentral

Telefon 036-10 26 21

Elin Sigblad
Kurator Öxnehaga Familjecentral

Telefon 036-10 25 35

Lena Skoghäll
Förskolepedagog Jönköpings (hela länet) öppna förskola för föräldrar som har adoptivbarn

Telefon 036-10 55 10

Du kan också kontakta din BHV-sjuksköterska.

Senast granskad/publicerad: