Pensionsplan

Här hittar du information om pensionsplanen, ett stöd för dig som har daglig verksamhet för att planera din tillvaro efter att du slutat arbeta eller gått i pension.

Med hjälp av pensionsplanen kan du få stöd att på ett strukturerat och tydligt sätt uttrycka vad du vill ska hända, vilka aktiviteter du kan tänkas vilja delta i samt vilket stöd du eventuellt behöver.

Kontakta dina arbetsinstruktör på daglig verksamhet för att få ett exemplar av pensionsplanen.

Kontakt
Mikael Wessman
Tfn 036-10 28 22

Anna Fritsell
Tfn 036-10 28 16

Senast granskad/publicerad: