search
Sök
menu
Meny

Förebygga fallolyckor

God fallsäkerhet uppnås med en god folkhälsa bland de äldre i befolkningen. Det är också viktigt med en inomhus- och utomhusmiljö där riskerna för fallolyckor minskats.

Kommunen bedriver tillsammans med andra aktörer förebyggande arbete mot fallolyckor i den offentliga inomhusmiljön och utomhusmiljön, till exempel i och vid offentliga lokaler och i gatumiljön.