search
Sök
menu
Meny
Sök

Anhörig till någon som lever med hot och våld

Är du orolig för någon i din närhet – en anhörig, vän eller arbetskamrat som lever med våld, hot eller kontroll från någon närstående? Du kanske har en önskan om att hjälpa till men känner dig osäker på hur du ska agera och ge stöd?

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

Om du tänker att du kan vara ett stöd för personen så finns det saker som du kan göra. Ett stöd från nätverket kan leda till att en person får kraft att ta sig ur en destruktiv relation, ibland kan det vara helt avgörande att någon ställer frågan. Ibland kan man behöva fråga flera gånger.

Vad kan du göra för den som lever i våld?

  • Hitta ett tillfälle att prata med personen enskilt
  • Förmedla att du är orolig för hur personen har det
  • Lyssna på personens berättelse
  • Visa att du kan vara ett stöd om personen vill
  • Förmedla hopp – ingen ska behöva utstå våld
  • Berätta att det finns stöd att få
  • Berätta att du finns kvar om personen vill vända sig till dig vid senare tillfälle

Vägen till att bryta upp från en destruktiv relation kan vara lång. Det finns ofta mycket skam och skuld kring att vara utsatt för våld. En viktig del är därför att avlasta och visa på att det alltid är den som använder våld som ansvarar för handlingen.

Mottagning för våldsutsatta

Om du är anhörig, vän eller arbetskamrat och har behov av att prata med någon kring våldsutsatthet i nära relation, kontakta Mottagningen för våldsutsatta på telefon 036‑10 77 22, eller 036-10 50 00.

Vi har kunskap om våld, dess konsekvenser och vilket stöd som finns att få för den som är våldsutsatt.

Alternativ till våld

Har du behov av rådgivning kring en person som är aggressiv och våldsam i nära relation vänder du till Alternativ till våld, Region Jönköpings län, för rådgivning:

Dan Rosenqvist, telefon 0703-923229
Eva Wiman, telefon 076-1198163
Rehabiliteringscentrum, telefon 010-2411010

Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
www.1177.se