Borgerlig begravning

Här hittar du information om borgerliga begravningar, även kallat ceremoni, där innehållet styrs av efterlevande.

Med borgerlig begravning menar man en ceremoni som inte är styrd av någon fastställd ordning. Ceremonin är helt fri till form och innehållet styrs av efterlevandes, eller den avlidnes önskan. Ceremonin kan helt eller delvis innehålla religiösa inslag.

En begravningsceremoni följer oftast en i förväg fastställd ordning. Vanligast är att begravningar sker enligt Svenska Kyrkans ordning, en så kallad begravningsgudstjänst. Men olika religioner och samfund kan ha egna ordningar och ceremonier.

Borgerliga begravningsförrättare

Namn

Adress

Telefon

Curt Ankarberg (KD)

Lindvägen 8, 561 38 Huskvarna

036-16 22 31

Gunno Isacsson (C)

Lindängsvägen 16, 560 30 Bottnaryd

036-71 12 48

Sven-Inge Weidby (S)

Snickarevägen 11, 562 50 Månsarp


Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

  • Astrid Johansson (KD), postadress Swedenborgsgatan 49, 554 48 Jönköping, tfn 036-71 94 94 (bostad). Verksamhetsområdet består av församlingarna Bankeryd, Huskvarna och Hakarp, Gränna och Visingsö, Skärstad och Ölmstad, Rogberga-Öggestorp, Lekeryd och Norra Mo.
  • Birgitta Sandgren (S), postadress Granstigen 3, 560 28 Lekeryd, tfn 036-800 09 (bostad)
    Verksamhetsområdet Jönköpings församling.
  • Klas Wigren, kontaktas via Norrahammars församling, tfn: 036- 36 21 00
    Verksamhetsområdet består av församlingarna Norrahammar, Barnarp, Ödestugu, Månsarp och Bankeryd.

Senast granskad/publicerad: