Budget- och skuldrådgivning

Här hittar du information om budget- och skuldrådgivningen som hjälper dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Vi vänder oss till dig som bor i Jönköpings kommun. Vi ger stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi.

Rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete. Vi kan hjälpa dig med:

Budgetrådgivning

  • Se över hushållets ekonomiska situation för en bättre planering och eventuell förändring.
  • Göra en budget.

​Skuldrådgivning

  • Råd och stöd till hushåll där skuldbördan har blivit för stor.
  • Hjälp att kartlägga skulderna.
  • Samtal kring konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Skuldsanering

  • Information kring sanering av skulder.
  • Stöd vid ansökan av skuldsanering.
  • Stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Enligt skuldsaneringslagen kan den som har stora skulder få sina skulder nedskrivna eller avskrivna.

Kostnadsfritt och sekretess

Alla besök är kostnadsfria och sker under sekretess.

KONTAKT

Budget- och skuldrådgivning

E-post: budget.skuldradgivning@jonkoping.se

Besöksadress: Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping

Telefontid: Måndag–fredag kl. 8.30–9.30

Monica Selin
Budget- o skuldrådgivare    
Telefon: 036-10 56 31

Carin Landberg
Budget- o skuldrådgivare 
Telefon: 036-10 52 13

Maria Vindahl
Budget- o skuldrådgivare 
Telefon: 036-10 58 44

Senast granskad/publicerad: